kommer

sådan är den…kafkavärlden

snowden

snowden680x440

bildbakgrund; klicka bild eller direkt
https://dokubank8.wordpress.com/2015/01/18/dinabilder/

skiter390 62% del2

Annonser

Written by susaeg

30 januari, 2015 at 20:10

Publicerat i Uncategorized

halare

halare680x440

svar kommer…

ledtrådar i den här länken
https://dokubank8.wordpress.com/20150127-kocken/

Written by susaeg

28 januari, 2015 at 15:06

Publicerat i Uncategorized

kallar

Written by susaeg

15 januari, 2015 at 17:58

Publicerat i Uncategorized

dödshjälp

dodshjalp71% 3sek

har tänkt på

hur det kan vara att vara hemlös och bli kissad på,
när det är så kallt. Vinter och allt.
Kisset värmer säkert några minuter, men sen blir
det nog bara värre…

hemlos1024x3140

större bild…klicka bild eller direkt
https://dokubank8.wordpress.com/2015/01/10/hemlos/

måste som sagt planera för framtiden utifall
pågående justitiemord fullföljs i Svea hovrätt.

att leva med sådan dom&skam är inget för en ”hedersman”
som före detta ”bäste vännen” och TV4-medarbetaren Ove
Mollvik kallade mig före sitt förräderi…

utred210

https://dokubank12.wordpress.com/2011/03/10/om8/

författaren Lena Holfve

menar å sin sida att jag utsatts för
”crazymaking” och därför måste
”lägga ner” och förklara mig
”maktlös inför ett dårhus”

crazymake210-3sek

https://dokubank26.wordpress.com/2014/09/08/crazymaking/ 

själv har jag resumerat

resumerat och snart resignerat…

konsp210 12sek

https://dokubank8.wordpress.com/20141229-konspiration/

Holfve menar att målet är att jag ska
”gå in i psykos” och
”sen hänga mig”

Problemet är att jag har så svårt för
att gå in i psykos och som jag skrev till
advokaten Amana Saraj Landin den
5 september 2014

landinfok

https://dokubank8.files.wordpress.com/2015/01/landinfok1.jpg
https://dokubank8.files.wordpress.com/2014/09/extrem-stabilitet.jpg
https://dokubank8.wordpress.com/20140905-fria/

att fortsätta jordelivet

som justitiemördad levande död är som sagt
inget alternativ för en hedersman.
Österåker har försökt ta mig av daga sedan
våren 2002. Över tolv år. Utan att lyckas.

”långsam arkebusering i kommunal regi”
kallades det i Radio Stockholm redan sommaren 2002

radio210

https://www.youtube.com/watch?v=ZXyvuD9I2Lc

Wallenberg&Co har med sina samlade resurser försökt
över 16 år. Utan att lyckas.
Så, någon lätt uppgift är det inte.

kross300-2

http://dokubank3.wordpress.com/2011/08/14/luskrossningen/

.

för att få lugn och ro

på gamla dar måste jag ändå  planera för framtiden, se
framåt och komma över till andra sidan.
Och då jag varken kan, vill eller kommer att bära hand
på mig själv, behövs ”biträde”.

Alla sätt är OK bara de inte drar ut för långt på tiden.
Smärta inget hinder. Nackskott med dumdumkula, är
exempelvis perfekt. Halshuggning likaså.

Tro inte att jag skojar&blajar. Jag gör inte det, nu.
Tro heller inte att jag tjatar om ”biträde” för att jag är rädd.
Rädd för döden exempelvis. Jag är inte det.
Inte rädd för något.
Inte ett dugg…men kommer som sagt ALDRIG att bära
hand på mig själv, eller a la Holfve ”gå och hänga mig”
eftersom jag aldrig burit händer på någon annan eller
något annat.

så (min) i grunden enda viktiga fråga är idag
hur jag…vid behov…ska komma över gränsen
och få lugn och ro på gamla dar.

alla tips&förslag välkomnas under adressen
alfsusaeg@gmail.com

jumord680

https://dokubank30.wordpress.com/2014/12/20/justitiemord/

just rodbak OK 680x440

https://dokubank8.wordpress.com/2014/11/27/stora-varden/

Written by susaeg

12 januari, 2015 at 22:08

Publicerat i Uncategorized

drew first

charlie680

vem ”drog” först…

i den här kontexten?

konsp+mål 680x390 80% 12sek

https://dokubank8.wordpress.com/20141229-konspiration/

eller i den här…

ynke680x510 tregubbar minus12

https://dokubank26.wordpress.com/2014/09/16/ynkedom/

originalbilder

davidpope680

leod680

clerc680

Written by susaeg

8 januari, 2015 at 14:16

Publicerat i Uncategorized

grundbulten

Written by susaeg

22 december, 2014 at 22:59

Publicerat i Uncategorized

justitiemord

justmord510-2

justitiemord

är en term som vanligen används för att beteckna en situation
då en person oskyldigt dömts för ett allvarligt brott. Från början
avsågs endast de fall, då någon felaktigt dömts till döden, och
således mördats av rättsväsendet. I överförd bemärkelse avses
numera samtliga fall där någon har blivit dömd felaktigt oavsett
vilket straff den åtalade har fått.

En annan definition är en situation där ett korrupt
eller korrumperat rättsväsen dömer och straffar en oskyldig fiende för att försöka oskadliggöra denne.
Enligt denna definition möjliggörs justitiemord som
följd av bristande rättssäkerhet.

Justitiemord enligt den definitionen förekommer regelmässigt
i auktoritära stater, men är ovanliga i fungerande demokratier.

Wikipedia

relaterat

domen uppdat

https://dokubank8.wordpress.com/2014/12/17/domen/

ynkedomen680-44

 https://dokubank26.wordpress.com/2014/12/19/bitter-end/

alltgott citat71%

https://dokubank8.wordpress.com/2014/12/14/alltgott/

Written by susaeg

20 december, 2014 at 18:34

Publicerat i Uncategorized