kommer

sådan är den…kafkavärlden

abysmal

abysmal

”How do I find my way

in the power-filled world of hopes and fears, truths and lies, love and hate, freedom and repression?

By approaching it as if it was made of sticks and stones, mountains and rivers, as if it could be captured in a coordinate net of up and down, front and back, left and right.

Thus guided by the principles of cartographic reason I discover not only where I am but whence I came and to where I should go, and that holds for the untouchable universe of social relations and the tangible world of material relations alike…”

GUNNAR OLSSON, professor emeritus

”I den här kopplingen mellan det osynliga, som om det var konkret och synligt, är det nästan omöjligt att inte behandla andra människor som saker och ting.
Och då förtingligar vi världen på ett sätt så att vi tar död på världen själv”

Gunnar Olsson, Filosofiska rummet P1, 31 augusti 2014 (pos 18:48)

”Det finns verkligheten och det finns människan.
För att förstå den förra skapar den senare kartor.

Det menar Gunnar Olsson, professor emeritus i geografi vid Uppsala universitet, i sin internationellt uppmärksammade tegelsten
”Abysmal: A Critique of Cartographic Reason”
Geografen och tänkaren Gunnar Olsson, vars idéer presenterades stort
i den franska filosofiska tidskriften Philosophie Magazine tidigare i år”

http://sverigesradio.se/topsy/ljudfil/5054705-mp3

”det är skillnad mellan verkligheten och din uppfattning av verkligheten”
(pos 07:23)
”den osynliga världen är de SOCIALA sammanhangen, om hur vi LITAR på andra människor, vad som är ett löfte…vad jag försöker förstå är det LIM som håller oss samman så att vi inte exploderar var och en åt sitt håll”
(pos 08:22)
”det är ett fantastiskt instrument just för att begripa världen, att göra den förståelig för oss. Och det är en massa retoriska trick inbakat i detta”
(pos 12:23)
”om någon känner någons rätta namn så kan den också behärska den personen”
Jenny Maria Nilsson pos 13:04 (jfr det svenska bruket av tiosiffriga personnummer)

”vi kan aldrig förstå någonting direkt.
Alltid indirekt via nånting annat…

Om du vill ha en riktigt riktig grundformel
för vad kunskap är

är det att kunna säga
att någonting är något ANNAT…
och bli TRODD…
när du säger det”

(pos 14:39)

”Allt är icke vad det synes vara”
Bibeln

abys1300x777

https://dokubank30.files.wordpress.com/2014/09/vaster24663.jpg

tema abysmal 120

https://dokubank30.wordpress.com/20140901-abysmal/

Annonser

Written by susaeg

1 september, 2014 den 02:41

Publicerat i Uncategorized